Anlægsarbejde

Havedesign     Anlægsarbejde     Grøn pleje     Billedgalleri     Tilbud     Jobopslag

Anlægsarbejde


GreenWork foretager alt indenfor anlægsarbejde. Blandt andet udfører vi:

 • Jordarbejder og bundopbygning til bærelag
 • Belægningsarbejder i beton og granit
 • Stenhuggerarbejde
 • Opsætning af kampesten, brosten og kløvede stenmure
 • Kloak og omfangsdræn
 • Beplantningsarbejde
 • Etablering af græs


Læs mere nedenfor.

Belægningsarbejde


Når der skal vælges belægning til havemiljøet, er der flere ting der skal overvejes.


Der findes mange muligheder for valg af belægningstyper, og det kan nemt virke uoverskueligt, hvilken belægningstype der vil egne sig bedst til dit projekt. GreenWork kan guide dig til at gøre valget lettere.


Materialevalget består primært mellem belægningsprodukter som tegl, natursten, beton og træ.


Alt efter hvor og i hvilken sammenhæng belægningen skal benyttes, er det vigtigt med god rådgivning i materialevalget, hvilket GreenWork er garant for.


For at finde frem til den mest optimale løsning, skal følgende emner gennemgås og drøftes:

 • Dine ønsker
 • Husets/ejendommens arkitektur og særkende
 • Krav til holdbarhed og pleje indsats
 • Investering pr. m2


En af forudsætningerne for at din belægning forbliver smuk og holdbar, er korrekt materialevalg, afgravning, bundopbygning, udgysning af fuger og afvanding af overfladen, der er tilpasset belægningens belastning og som sikrer stabilitet mange år frem.


Vi har stor erfaring i materialevalg, og benytter i udvælgelsen af belægningstyperne vores erfaringsbibliotek med fotos af udførte projekter. Du er velkommen til at aftale møde, og besøge vores showroom, og hjemtage forskellige belægningstyper som prøver du kan udlægge ved dit hus og danne dig et indtryk af, hvad der vil passe bedst til dit projekt.

Kampestensmure


I GreenWork opsætter vi hvert år mange meter mure af natursten.


En af disse typer natursten er kampesten, som i Danmark er velkendte. Der findes stadig i Danmark eksisterende mure af kampesten, med en alder på 600 – 1.000 år.


Kampesten bliver for hvert år der går stadig smukkere, og bliver aldrig sat til med mos, men får blot mere patina.


I GreenWork udvælger vi vores kampesten med stor omhu. De håndsorteres hos vores leverandør inden levering. Det sikrer, at de leverede og opsatte sten er fri for kalk, flint og skarpkantede sten. Når disse kampesten leveres til os, sorteres de endnu engang, førend de opsættes i murværket.


GreenWork følger selvfølgelig normer for denne type arbejde, inklusiv etablering af dræn, korrekt smig/hældning på muren, korrekt udvalgte sten og opsætning af disse. Dette giver kunden tryghed for, at den opsatte mur vil give glæde i dag og for kommende generationer.

Beplantningsarbejde


Havens planter er med til at give udtryk og forskønne. Blomster og farver er for mange den vigtigste del af haven.

 

GreenWork er behjælpelig med at vurdere dine ønsker, og sammenholde dette med vores vidensbank om planternes vækst og størrelse, lige fra plantning og mange år frem.


I vurderingen af det gode plantevalg, tages udgangspunkt i, at der løbende henover årstiden er en smuk variation af farver, dufte og blomstring i haveanlæggets træer, buske og stauder. For os er det vigtigt at plantevalget sikrer at din have er smuk hele året.


Den smukke haves beplantning sammensættes også efter at kunne skabe havens ”ekstra rum”. Dette gøres ved- at benytte planter der har egne særlige egenskaber, og varierer i størrelser, om de er blomstrende, løvfældende og evt. stedsegrønne.


At befinde og bevæge sig i et haveanlæg der indeholder varierende beplantning, er som at gå på opdagelse eller være deltager i et eventyr der konstant fornyer sig selv.


En smuk sammensat beplantning der er i løbende fornyelse, er kilde til stor glæde og det kan vi i GreenWork hjælpe dig med at opnå.


Kontakt os gerne og hør mere om hvad vi kan hjælpe dig med.